ULAŞIM

 

Borçka karagöl yolu 12.km sinden sağa doğru tali yola sapılarak 50 m gidilir.(gerekli tabelalar mevcuttur.)